Register Valuator Veelzijdig waarderen

Een Register Valuator is een business valuator die gespecialiseerd is om te denken in geldstromen. Hij of zij volgt hiertoe een intensieve postdoctorale opleiding en wordt hierna opgenomen in het register van het NIRV. De waarde van een bedrijf is cruciale informatie voor ondernemers. Ook notarissen en advocaten maken in toenemende mate gebruik van de expertise van een Register Valuator.

Een Register Valuator is een onafhankelijke financiële specialist, die toekomstgericht werkt vanuit de robuustheid van prognoses. Vanuit een dynamische kijk op ondernemen geeft een Register Valuator een onafhankelijk advies. Met een gedegen, onderbouwd rapport. Hij stelt kritische vragen over prognoses, risico’s en toekomstige participaties. Daarbij is niet de boekwaarde, maar de economische waarde het vertrekpunt. Risicoprofielen, SWOT-analyses en netto cashflow zijn belangrijke factoren die bepalend zijn om de waarde van een bedrijf te bepalen. De Register Valuator werkt hiertoe met specifieke waarderingsmodellen.

 

Economische waardebepaling en verwachtingspatroon

In sommige gevallen komen de conclusies niet overeen met het verwachtingspatroon van de ondernemer. Immers, er is altijd een ‘gevoelswaarde’ en die wijkt in de praktijk nogal eens af van de economische waarde. Juist in die situaties maakt de Register Valuator het verschil.

Een Register Valuator kan een waardebepaling verzorgen in o.a. de volgende situaties:

 • Economische vermogensschade bepalen;
 • Uit- en toetreedprocedures aandeelhouders;
 • Koppelverkoop;
 • Bedrijfsopvolging;
 • Onteigening;
 • Waardering fiscale doeleinden;
 • Waardecreatievraagstukken;
 • Investeringsvraagstukken;
 • Intellectueel eigendom;
 • Goodwill;
 • Herfinanciering;
 • Herstructurering;
 • Management buy-out of buy-in;
 • Conflicten;
 • Echtscheiding.

Een Register Valuator treedt op als uw vertegenwoordiger, onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Als er verschil van mening is over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Wat een Register Valuator voor u kan betekenen? Maak een afspraak met Martin Melenhorst