• Horizontaal Toezicht betekent duidelijkheid
  • Accountant als sparringpartner
  • Focus op de toekomst, een brede blik op ondernemen
  • Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal

Melenhorst biedt samen met Coaching Company een totaalconcept!

Waarom is het voor u als ondernemer zo interessant dat Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. samen met Coaching Company B.V. een totaalconcept bij de begeleiding van een fusie/overname kan leveren? Wat wint u ermee, naast de voor de hand liggende financiële en organisatorische voordelen van alles in één hand?

Een fusie/overname is niet klaar na het zetten van de handtekeningen tijdens de closing. Daarna komt namenlijk het complexe proces van het bij elkaar brengen van de verschillende organisatieculturen, ook wel Post-Merger Integration (PMI) genoemd. Een belangrijk proces dat van het grootste belang is om de waarde van de fusie/overname daadwerkelijk te materialiseren. Een complexe succesfactor die vaak onderschat wordt en daardoor geheel onterecht tot een ondergeschoven kindje wordt gemaakt. 

Waarom is dit proces zo complex?

  • Elke situatie is uniek. Er is geen vast recept dat gevolgd kan worden om te komen tot een succesvolle samensmelting van organisatieculturen. Dit vraagt om deskundige begeleiding en ervaring;
  • Het vraagt om gedetailleerde planning en het zorgvuldig formuleren van succescriteria;
  • Er spelen verschillende mensen een rol, actief of passief, in dit complexe proces. Denk aan werknemers, klanten, adviseurs, de concurrentie, eigen en vreemd vermogensverschaffers enzovoort;
  • Er is vaak sprake van verschillende belangen, beleving en inzichten die in dit proces bij elkaar moeten worden gebracht. Uiteindelijk moet dit uitmonden in draagvlak voor een gezamenlijke visie en missie, waarbij de waarde van uw bedrijf in eerste instantie wordt vastgehouden en de waarde daarnaast groeipotentieel ontwikkelt. 

Voor een waardebepaling van het bedrijf kan Martin Melenhorst, als NiRV geregistreerde business valuator, u van deskundig advies en de benodigde begeleiding voorzien. Na het zetten van de handtekeningen kan het vervolgtraject naadloos worden opgepakt door Coaching Company B.V. waardoor niet onnodig geld en tijd wordt verspeeld. Zoals u misschien weet, zijn de eerste 100 dagen na de fusie/overname cruciaal. 

Coaching Company B.V. werkt met een stappenplan, zoals naast de tekst aangegeven. Op deze wijze is het voor u inzichtelijk gemaakt, waar u zich bevindt in het proces. Heeft u nog vragen? Neem contact op met Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. of neem contact op met Coaching Company B.V.