• Horizontaal Toezicht betekent duidelijkheid
  • Accountant als sparringpartner
  • Focus op de toekomst, een brede blik op ondernemen
  • Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal

Wilt u uw bedrijf laten waarderen? Toch niet volgens de Nijntje-methode?

Wat is waarde eigenlijk?
Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal.


Wat is dan het verschil tussen waarde en prijs, want deze zijn niet altijd gelijk?

De prijs is het resultaat van een onderhandelingsproces en komt op subjectieve gronden tussen koper en verkoper tot stand. Een waarde wordt eenzijdig bepaald door een business valuator (=waarderingsdeskundige) in samenwerking met de ondernemer aan de hand van van tevoren vastgestelde uitgangspunten en is ondersteunend aan het onderhandelingsproces over de prijs van de te verkopen onderneming.

Wie vraag ik om een waardering te maken?
Voor waarderingen wordt in de praktijk meestal gekeken naar een bekende adviseur, vaak is dit de huisaccountant. Echter een opdrachtgever van een waardering zou zichzelf de volgende kritische vragen moeten stellen:

-       Heeft deze adviseur voldoende kennis van waarderen om de juiste aanpak te kiezen?

-       Is de onafhankelijkheid gewaarborgd?

Als er bijvoorbeeld sprake is van meerdere aandeelhouders, moet de adviseur twee heren dienen en zelfs mogelijk nog meer dan twee heren. Dit leidt tot belangenverstrengeling en alle betrokkenen worden niet optimaal bediend. Het lijkt dus verstandiger om een onafhankelijke waarderingsdeskundige in te schakelen die specifiek in de waarderingsproblematiek is opgeleid en met een objectieve blik kijkt.


Vanuit welke benadering wordt vaak naar waarderingen gekeken?
Accounting benadering: zie de afbeelding hiernaast (rood).


De mindset van de adviseurs bij het waarderen is in de praktijk vaak gebaseerd op de accounting benadering, terwijl juist de economische benadering de meest geëigende methodiek is voor het maken van een waardering. De accounting benadering is namelijk ten behoeve van verantwoording. De economische benadering is gericht op beleid en beheer. Dit is passend bij het maken van een bedrijfswaardering.


Wat zijn de uitgangspunten van de economische benadering?
Economische benadering: zie de afbeelding hiernaast (groen). 


Waarom is de economische benadering te verkiezen boven de accounting benadering bij het maken van een bedrijfswaardering?
De accounting benadering is gebaseerd op traditionele jaarrekeningen over de afgelopen boekjaren die berusten op feitelijke weergaven van de realiteit uit het verleden. Waarderingsmethoden gebaseerd op de accounting benadering kunnen, gezien het historische karakter, geen betrouwbare indruk geven van de economische waarde van het bedrijf, aangezien bij de waardering van een bedrijf wordt gekeken naar de toekomst en de toekomstige geldstromen van de gehele onderneming en niet slechts de afzonderlijke activa.


Wat verstaan we onder de Nijntje-methode?
De term Nijntje-methode, u bent deze methode vast in het veld tegengekomen, wordt door ons gebruikt voor methodes die niet geschikt zijn voor een bedrijfswaardering. Soms wordt zelfs een combinatie van deze methodes gemaakt, wat vanzelfsprekend helemaal af te raden is. Methodes die zich kenmerken door niet kloppende uitgangspunten, dimensiefouten in het jargon van de waardeerder.


De Nijntje-methode is een verzameling van methodes die door de onjuist gebruikte uitgangspunten en methodieken niet kunnen leiden tot een correcte economische waarde. Deze methodes zijn een onwenselijke versimpeling van de waarderingspraktijk.


Een business valuator daarentegen gebruikt specifieke waarderingsmethodieken die, mits juist toegepast, leiden tot steeds dezelfde economische waarde. Waarde is immers een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal.


Waarom zou ik moeten kiezen voor een gecertificeerde business valuator (waarderingsdeskundige)?

*Een business valuator is op specialistisch en universitair niveau geschoold in waarderingsvraagstukken die adviseurs die niet opgeleid zijn in bedrijfswaardering, niet op adequate wijze kunnen beantwoorden;
*Een business valuator kijkt met een objectieve blik naar uw onderneming;
*Een business valuator staat voor onafhankelijkheid;
*Een waardering is maatwerk, geen onderneming is hetzelfde;
*Een business valuator hanteert uniforme, te expliciteren en transparante uitgangspunten.


Waardebepalingen (=business valuation) krijgen een steeds prominentere plaats als specialisatie. Er zijn in Nederland slechts 300 Register Valuators die bij het Nederlands instituut voor Register Valuators (=NiRV) geaccrediteerd zijn. Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. werkt met meerdere geaccrediteerde waarderingsdeskundigen, waaronder Martin Melenhorst zelf.


Bent u nieuwsgierig geworden naar wat we voor u kunnen doen op het gebied van bedrijfswaarderingen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.